An-Sofie Van Bellinghen

An-Sofie Van Bellinghen – Klinisch psycholoog / Relatie- en gezinstherapeut i.o.foto ansofie

0477/07 75 44 – An-Sofie@mdcvooruit.com

In de praktijk: woensdag  

An-Sofie is afgestudeerd als master in de Klinische Psychologie aan de KULeuven. Momenteel volgt zij een vierjarige opleiding tot relatie-, gezins- en systeempsychotherapeut aan de KULeuven. Ze is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 91211576).

An-Sofie werkt reeds enkele jaren als psychologe-therapeute op de behandelingseenheid Crisisinterventiecentrum voor volwassenen van het UPC KU Leuven campus Leuven. Aangezien op de afdeling de omgeving van de persoon steeds betrokken wordt bij het werken aan herstel, heeft zij reeds veel ervaring opgedaan met het werken met mensen en hun context. Daarnaast heeft An-Sofie ook enkele jaren in een huisartsenpraktijk gewerkt, waar ze gesprekstherapeutische begeleidingen deed.

Een herstelgerichte visie en houding vormen voor An-Sofie het uitgangspunt van iedere therapie. Deze visie is gericht op het versterken van de mogelijkheden tot herstel van de persoon. Er wordt uitgegaan van de krachten en ervaringskennis van de persoon, die de regie heeft over zijn eigen herstelproces. In dit proces is de therapeut een ondersteunende bondgenoot die in onderling overleg de behandeling afstemt op de door de persoon gestelde hulpvraag en doelen.

Binnen Vooruit richt An-Sofie zich voornamelijk op jongvolwassenen en volwassenen. Ze biedt individuele gesprekken aan, maar ook gesprekken met de context (partner, gezinsleden,…) zijn mogelijk.

Thema’s waarmee u bij haar terecht kunt:

  • angst- en stemmingsklachten
  • stressgerelateerde problematiek
  • emotionele klachten
  • identiteitsproblematiek
  • levensfaseproblematiek