Elien Geerdens

Elien Geerdens – Zaakvoerder/ Orthopedagoog / Psychotherapeute i.o.naamloos3

0497/ 87 69 14 –  Elien@mdcvooruit.com
In de praktijk: dinsdag, woensdag & vrijdag

Elien is afgestudeerd als Master in de Pedagogische Wetenschappen met afstudeerrichting Orthopedagogiek aan de KU Leuven. Zij is lid van de VVO (Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen). Bovendien volgt zij momenteel een bijkomende erkende therapieopleiding.

Elien is, naast zaakvoerder en Orthopedagoge bij Multidisciplinair Centrum Vooruit, ook pedagogisch stafmedewerker bij Monte Rosa vzw, een voorziening voor bijzondere jeugdzorg. Hier waakt ze over het traject dat kinderen, jongeren en hun gezin doorlopen met ernstig emotionele moeilijkheden, trauma’s, moeilijke thuissituaties, opstandig gedrag,… Verder heeft ze ervaring in het werken met kinderen, jongeren, ouders en jongvolwassenen aangaande volgende thema’s:

 • Opvoedingsvragen (opstandig gedrag, gehoorzamen, structuur, …)
 • Sociale vaardigheden (Hoe in contact treden met anderen, vrienden maken en behouden,…)
 • Gedragsproblemen (opstandig gedrag, woedebuien,…)
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Emotieregulatie (herkennen van emoties, uiten van emoties,…)
 • Weerbaarheid (Opkomen voor jezelf, nee durven zeggen,…)
 • Angsten (faalangst,…)
 • Stemmingsproblemen (somberheid,…)
 • Scheidingsproblematiek, moeilijke thuissituatie
 • Trauma
 • Diagnostisch onderzoek (intelligentie onderzoek, aandacht en concentratie,…)