Hannelore Crols

Hannelore Crols – OrthopedagoogHannelore

0475/35 53 05 – Hannelore@mdcvooruit.com
In de praktijk: Maandag

 

Hannelore behaalde in 2017 haar diploma als klinisch orthopedagoog aan de KULeuven. Naast orthopedagoog bij Multidisciplinair Centrum Vooruit is ze tevens leefgroepbegeleidster bij Ave Regina in Lovenjoel. In deze voorziening binnen de jongerenzorg begeleidt ze kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen in een residentiële opname.

Doorheen haar opleiding, stages en werkervaring groeide Hannelores passie om te werken met kinderen en jongeren met specifieke noden, in relatie tot hun ouders, familie en ruimere omgeving. Hierbij hecht ze belang aan het ontdekken, uitbreiden en ontwikkelen van de talenten en eigen mogelijkheden van de cliënt en zijn/haar omgeving. De zorg en begeleiding die ze biedt, wordt afgestemd op de hulpvraag van de cliënt.

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouders kunnen bij Hannelore terecht voor ondersteuning rond allerlei thema’s zoals:

 • Diagnostisch onderzoek (intelligentie onderzoek, aandacht en concentratie, leerstoornissen,…)
 • Opvoedingsvragen (zindelijkheid, slapen gaan, hoe omgaan met uitdagend gedrag, belonen en straffen, structuur bieden, …)
 • Gedragsproblemen (opstandig gedrag, woedebuien, verbale en fysieke agressie…)
 • Stemmingsproblemen (somberheid, neerslachtigheid, niet helpende gedachten vertalen naar helpende gedachten, …)
 • Scheidingsproblematiek, moeilijke thuissituatie
 • Sociale vaardigheden (relaties opbouwen, contact leggen, communicatievaardigheden, hoe omgaan met specifieke sociale situaties)
 • Studiebegeleiding (plannen en organiseren, monitoren van het leerproces, hulp bij keuze van studietraject, …)
 • Weerbaarheid (grenzen stellen, opkomen voor jezelf, nee durven zeggen, …)
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Emotieregulatie (herkennen van emoties, uiten van emoties, …)
 • Angsten (faalangst,…)
 • Psycho-educatie en hulp bij de verwerking van een diagnose