Liesbeth De Donder

Liesbeth De Donder – klinisch psycholoog / psychoanalytisch therapeut

Liesbeth foto

0470/77 55 83 – Liesbeth@mdcvooruit.com
In de praktijk: dinsdag en woensdag

 

Na haar studies filosofie studeerde Liesbeth in 2011 af als klinisch psycholoog aan de UGent. Ze werkte een aantal jaren met mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid, zowel in een kleinschalige psychiatrische kliniek als in een activiteiten- en ontmoetingscentrum. In 2017 behaalde ze aan de UGent het postgraduaat in psychoanalytische therapie voor volwassenen en momenteel werkt ze als zelfstandig psychotherapeut. Ze is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 852117632).

In de therapie wordt je eigen verhaal en de logica die daarin zit onder de aandacht gebracht. We proberen samen om via het spreken te expliciteren op welke manier je je verhoudt tot je omgeving, jezelf, de anderen rondom je, en op welke punten je daarmee in de knoop geraakt. Psychoanalytische therapie biedt geen pasklare antwoorden, maar kan ertoe leiden dat je meer inzicht verwerft, dat je vanuit een andere positie keuzes kan maken, dat je vrijer in het leven kan staan.

Verschillende vragen en moeilijkheden kunnen aan bod komen:

  • identiteitsvragen
  • gevoelens van angst, verdriet, boosheid, vervreemding
  • overspoelende gedachten (piekeren, zelfmoordgedachten, …)
  • moeilijkheden in de relatie met anderen
  • ervaringen die moeilijk te verwerken zijn
  • destructieve patronen die zich herhalen