Typ 10

Wat is typ 10?
typ10Typ 10 is een typcursus die ontstaan is vanuit de problematiek van kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie, ASS, … die moeilijkheden ondervonden bij het schrijven.
Tijdens de cursus worden verschillende leerkanalen aangesproken: visueel, auditief, tactiel, geheugen en voorstellingsvermogen. Dit omdat ieder kind de dingen op zijn eigen manier opneemt, zich eigen maakt, om het vervolgens te kunnen automatiseren.
Op een interactieve en speelse manier leren de kinderen in 10 lessen blind typen. Zij zijn bewust bezig met verschillende kleuren, versjes, tekeningen,… (leerkanalen) waardoor ze onbewust een bepaalde typhandeling gaan automatiseren.

Voor wie is typ 10?
Elk kind vanaf de leeftijd van 9 à 10 jaar (3de leerjaar) kan deze cursus volgen.
De typcursus is ook zeer geschikt voor kinderen met DCD, dyslexie,
fijnmotorische problemen of andere moeilijkheden (ASS, ADHD,…).

Thuisopvolging
Ouders hebben tijdens deze cursus de belangrijke rol om hun kind zo goed mogelijk te motiveren en te stimuleren om thuis verder te oefenen. Thuis oefenen is een belangrijk onderdeel van de cursus.
Van u kind wordt er verwacht dat hij/zij tijdens de week minstens 3 keer kort oefent gedurende 10 à 15 minuten. De kinderen krijgen ook telkens een huistaakje mee naar huis.

Lessen
De typcursus bestaat uit 10 lessen. De duur van elke les is 60 minuten.

Start nieuwe lessenreeks:
lente-zomer 2019

Na het volgen van de 10 lessen krijgt u kind dan ook zijn welverdiende Typ10 Diploma.

Praktisch
Vanaf les 6 dienen de kinderen een eigen laptop mee te brengen.
Kostprijs: € 195 (10 lessen + werkboekje inbegrepen).

Inschrijven
Bij Vanessa Huygens via Vanessa@mdcvooruit.com of 0472/98 58 61.

www.typtien.be

Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren.