Vanessa Huygens

Vanessa Huygens – Orthopedagogevanessa vierkant

0472/ 98 58 61 – Vanessa@mdcvooruit.com
In de praktijk: woensdagnamiddag

Vanessa studeerde in 2015 af als orthopedagoge aan de KU Leuven. Aanvullend behaalde ze in 2016 haar diploma binnen de lerarenopleiding.

Vanessa is naast Orthopedagoge bij Multidisciplinair Centrum Vooruit, actief binnen Begeleid Wonen Tienen vzw. Ze combineert binnen deze voorziening de functie van projectmedewerker bij De Huiswerkbrug en is momenteel ook verantwoordelijk voor de opvolging van De Ouderpraatgroepen. Vanessa heeft dan ook een ruime ervaring met leerlingen met een ontwikkelingsstoornis (zoals een autismespectrumstoornis, een aandachts- en concentratiestoornis of een leerstoornis).

Vanessa vindt het belangrijk om zorg op maat te bieden en samen met alle betrokken actoren te zoeken naar een gepast antwoord op de vraagstelling van het kind of de jongere. Samen met het kind, de jongere en hun familiale of sociale omgeving wil Vanessa op zoek gaan naar mogelijkheden om een moeilijke situatie om te buigen en om vertrekkende vanuit de eigen krachten stap voor stap te kunnen werken naar een gewenste verandering.

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouders kunnen bij Vanessa terecht voor ondersteuning rond allerlei thema’s zoals:

 • Leren leren (plannen en organiseren, monitoren van het leerproces, trainen van het korte en lange termijn geheugen, omgaan met diverse vraagstellingen van leerkrachten, …)
 • Leerproblemen (moeilijkheden rond spelling, lezen of rekenen; moeilijkheden rond concentratie en aandacht; omgaan met conflicten rond het huiswerkgebeuren, …)
 • Opvoedingsvragen (zindelijkheid, slapen gaan, hoe omgaan met uitdagend gedrag, belonen en straffen, …)
 • Sociale vaardigheden (hoe contact leggen met anderen, een vriendschapsrelatie aangaan en behouden, …)
 • Weerbaarheid (grenzen stellen, opkomen voor jezelf, nee durven zeggen, …)
 • Emotieregulatie (herkennen van emoties, uiten van emoties, …)
 • Gedragsproblemen ( opstandig gedrag, woedebuien, …)
 • Stemmingsproblemen (somberheid, neerslachtigheid, niet helpende gedachten vertalen naar helpende gedachten, …)
 • Angsten (faalangst,…)
 • Omgaan met stress of spanningen
 • Psycho-educatie en hulp bij de verwerking van een diagnose